Пазарувне - обучение на открито

Важен момент в обучението и възпитанието на учениците със СОП е нагледно-практическата дейност. Това дава възможност на учениците  да придобият  умения и знания,  необходими за  пълноценното им  реализиране обществото.  Един такъв добър пример беше приложен от господин  Св. Чиков - възпитател в Помощно училище "Стефан Караджа".  Със своята група той осъществи мобилност до близък супермаркет и показа на учениците  как се пазарува. Това обучение на открито позволи на учениците да си припомнят  правилата за безопасно движение по пътищата, модела на поведение сред обществото и да научат последователността при пазаруване в хранителен магазин.

Галерия

Новини

Покажи всички новини