Предстоящи Квалификации/Обучения

2023/2024год.

Обучение по Програма „STEM & STEAM & STREAM образование“ – Модул 1 и Модул 2 - 1-3.07.2024

Мениджмънт на класна стая. Изграждане на позитивна образователна среда

2022/2023 год.

Гласово- говорни техники за въздействие върху съзнанието и волята

 Образователният проект в детската градина и училището

 Въведение в социално-сексуалното възпитание на деца и младежи с множество увреждания

 

2021/2022год.

Практикум за подкрепа и обучение на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието и проблемно поведение 

Програма на квалификационен курс за учители на тема: „Приказката в обучението в ДГ и Начален етап на образованието“

Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността чрез емпатия