Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

От 20 до 22 ноември, 2020г. се проведе Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“. За трета поредна година форумът представи световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в комуникацията. За първа година събитието се проведе в онлайн формат, поради пандемичната обстановка.

Конференцията бе насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики в тази сфера.

Конференцията се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с подкрепата на UNICEF – България и със съдействието на Министерство на образованието и науката и Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.

Представители на екипа на Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив взеха участие в панелните сесии, представящи опита в България. Презентацията ни отразява работата и натрупания опит на нашите специалисти (специални педагози, психолози, логопеди) при прилагането на технологии за допълваща и алтернативна комуникация. Темата, която бе представена е Позитивното въздействие на персонализираната интервенция с Look to Learn при деца с множество увреждания. Бяха разгледани три конкретни случая на деца, с които се работи със система за контрол с поглед. Лектори на нашата презентация бяха: Веселка Бакиш (Директор на ЦСОП – гр. Пловдив), Велина Митрева (психолог) и Димитър Козарев (специален педагог и психолог).

Международната конференция създаде благоприятна среда за обмяна на опит, добри практики и иновативни технологични решения при подкрепянето на хора със специфични комуникативни потребности.

Тук може да намерите пълното видео на нашата презентация - https://www.youtube.com/watch?v=faFdo01pXQk&feature=youtu.be

 

Допълваща и алтернативна комуникация 1

 

Новини

Покажи всички новини