Пясъчна терапия с ученици със СОП

Пясъчна терапия е форма на психотерапия, която се опитва да създаде връзка с психиката с цел излекуване на човека. Неин основател е швейцарския терапевт Дора Калф (1904-1990).  Тя е съвременен вариант на арт терапията с деца и възрастни.

Процесът на работа е прост и приятен и прилича на детска игра с пясък и в същото време е дълбок, символичен и съдържателен.

Рисувайки с пясък човек може да се отпусне, да възстанови своя емоционален баланс, да се редуцира стресът и вътрешното напрежение – това доказва практиката според психологът в ПУ „Стефан Караджа”.

Използвайки всички тези дадености на този иновативен метод на работа Психологът в нашето училище успешно прилага метода при учениците със СОП.  Въздействието е мигновено и приятно релаксиращо за всеки ученик, докоснал се до пясъка.

Големият набор от фигурки доразвива терапията и учениците проектират своят вътрешен свят и „разказват” своите съкровени истории, често оставащи непонятни и скрити за заобикалящите ги.

Успешно пясъчната терапия работи и при учениците с липса на реч и комуникативни умения. Материализират се емоциите и желанията на тези деца и те комуникират посредством пясъка и фигурките със специалиста.

 

Галерия

Новини

Покажи всички новини