Осъществяване на индивидуални терапевтични дейности в ЦСОП- Пловдив

      За осигуряване на добро психично здраве, перманентна социализация и активно взаимодействие между терапевт и ученик, ЦСОП - Пловдив отвори врати за присъствена терапевтична подкрепа на всички ученици, чиито родители са пожелали да получат такъв вид услуга. Децата отново посещават кабинетите по кинезитерапия, арттерапия, Монтесори терапия, музикотерапия, както и кабинетите за психологическа и логопедична подкрепа.

      За запазване здравния статус на участниците в този процес е съставен график, съобразен със здравните разпоредби на МНЗ и МОН и чието стриктно спазване осигурява безопасна среда за работа.

Галерия

Новини

Покажи всички новини