Забавни упражнения за пръстите на ръцете

       Много приятни за децата са словесно-двигателните композиции за развитие на мануалния праксис, в които инструкциите се дават в сюжетна или в стихотворна форма. По принцип това са мануални упражнения, при които логопедът говори и показва движенията, а детето ги изпълнява, но в по-напреднала фаза децата проявяват спонтанно желание да разказват или да рецитират. Това трябва да се поощрява, дори речта да не е все още достатъчно добре развита.

"Мойте пръстчета вървят, няма да се изморят,

ако кажа - ще потичат, ако кажа - ще подскочат

или бавно ще вървят и накрая тук ще спрат.

Пръстчетата пак вървят, скоро ще се изморят

С палец правим хей така, с двата пръста - колелца,

туй са заешки уши, хайде, зайче, подскочи!

Ме-е-е-е-е........"

"Направи ми колелце с лява, с дясна, с две ръце.

Направи ушенца ти, направи и ги сгъни=

Покривче ми направи, ако искаш - го бутни=

Хайде пак го направи и отново го бутни."

"Варила баба каша"

Варила баба каша. На Палчо дала, на Показалчо дала, на Средния дала, на Безименния дала, на Малчо не дала

"Ах, ти, калпазане,

ах, ти, мързелане,

каша няма да ядеш,

няма ти да порастеш!"

Галерия

 

Новини

Покажи всички новини