Успех 2012 - 2013 година - Помощно училище „Стефан Караджа”

Поради повишения интерес на ученици, родители и педагози за втора поредна година в Помощно училище “Стефан Караджа“ са сформирани групи по Проект BG051РО001/4.2.5.0001 „Да направим училището   привлекателно за младите хора” на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Групите за извънкласна и извънучилищна дейност са 6 и в тях са се включили 55 ученика от І до х клас.

През учебната 2012/2013година педагозите Боянка Стефанова, Станимирка Тъпчева, Ваня Котева, Лиляна Трендафилова, Ганка Славкова и Веселка Бакиш организират дейността с децата в следните групи:  клуб „Приказен свят”, клуб „Шарена черга”, клуб „Здравословно хранене”, клуб „Музикален свят”, клуб „Моят свят” и ателие „Творим красота с пръсти“.

Амбициите на педагозите са насочени към   повишаване на мотивацията за учене у децата, създаване на възможности за  разширяване и обогатяване на знания, умения и компетенции в направленията „Хуманитарни науки“, „Граждански компетентности“, Културни компетентности“, „Природоматематически науки“, „Комуникативни умения на роден език“.

Децата  се занимават с любими дейности като моделиране, рисуване с пръсти, изработване на пана от природни материали, фолклорни танци, упражнения за ритмика и релакс, готварство, посещение на куклен театър и музеи, запознаване с българските обичаи и носии в Стария Пловдив, спортни игри и др.

Към учениците се прилага индивидуален подход;  апробират се иновативни европейски практики  за работа с деца със специални образователни потребности, с които се дава възможност децата да развиват своите умения, да се изявяват и социализират успешно.

Работата в групите по „УСПЕХ“ носи много положителни емоции на ученици, родители и педагози.

Галерия

Новини

Покажи всички новини