Помощно училище „Стефан Караджа” спечели проект по програма „Коменски”

Помощно училище „Стефан Караджа“ спечели проект за 20000 евро по Програма „Учене през целия живот“ - „Коменски“ на ЦРЧР. Проектът е  насочен към усъвършенстване на качеството на училищното образование и формиране на личността на учениците със специални образователни потребности.

В многостранното партньорство участват педагози от 7 страни: Англия, Белгия, България, Германия, Гърция, Полша и Румъния.

Проектът предвижда обмяна на добри практики и развитие на нови умения и компетенции за работа с деца от аутистичния спектър, със сензорни или физически увреждания, с комуникативни нарушения и затруднения в обучението.

Чрез дейностите по проекта, екипът на ПУ“Стефан Караджа“ иска да промени обществените нагласи и да съдейства за приемането на специалните деца.

Новини

Покажи всички новини