Инициатива „Зелено училище в зелен университет“

      Проблемът със замърсяването достига невиждани мащаби, изливането на химикали във водите, използването на огромни количества пластмаса, масовото изсичане на гори. Как всеки пази собствения си дом? Избираме здрави входни врати, издигаме високи огради, чистим ежедневно, изхвърляме кошчетата за отпадъци, полагаме грижи домът ни да бъде чист и сигурен, а всъщност  без условията на нашата планета ние може би нямаше да съществуваме, птичките нямаше да пеят, нямаше да има такова огромно разнообразие в животинския и растителен свят. И ето, че ние, които подреждаме и поддържаме домовете си чисти, съсипваме нещо много по-значимо, планетата Земя, нашият истински дом.

      Промяната започва във всеки един миг, от децата и родителите ни, от НАС!

      И децата от Центъра за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив започнаха своята промяна като посетиха Аграрен университет – гр. Пловдив във връзка с инициативата  „Зелено училище в зелен университет“. Целта на инициативата е споделяне на иновации и добри практики в областта на науката и популяризирането й във всекидневния живот. За развитието на бъдещи житейски умения учениците видяха как се отглеждат разнообразни растителни култури, влязоха в различни лаборатории на територията на университета, посетиха специализирания кабинет по трайни насаждения и катедра Механизация на земеделието, където се качиха на най-модерната техника щадяща почвата при обработването й.

      Специални благодарности изказваме на заместник – ректора по учебна дейност доц. д-р Боряна Иванова и целия екип на университета за топлото посрещане и цялостната организация!

Галерия

Новини

Покажи всички новини