Аз и моите чувства

      Психолозите в Центъра провеждат занимания за развиване на емоционалната интелигентност на учениците. Емоционалната интелигентност е способността или капацитетът на личността да разбира и ефективно да управлява собствените чувства и емоции, а също и на тези, с които взаимодейства.

      Тези сесии целят да обогатят емоционалния речник на децата, да им помогнат да обвържат конкретна емоция с поведение и да улеснят процеса на разпознаване на собствените и чуждите чувства. А всичко е в услуга на това децата да могат да споделят и управляват емоциите си по- лесно, да бъдат уверени в себе си и да са пълноценни участници в света на човешките взаимоотношения.

      Основна цел в предсавеното занимание бе учениците да формират умения да разпознават външните прояви на базовите емоции и асоциираните с тях модели на поведение. Подпомогнати от психолозите и използвайки карти изобразяващи различни емоции, децата обогатиха представите си за физическите белези на разнообразните вътрешни преживявания и състояния, през които преминава един човек под въздействието на определено чувство. Под формата на беседа, учениците имаха възможност да споделят как са се почувствали в конкретни ситуации и как биха назовали изпитаната емоция. Заключението на заниманието бе под формата на игра, в която учениците бях провокирани да пресъздават различни емоционални реакции. 

Галерия

Новини

Покажи всички новини