Водата и сапунът- враг на микробите

На 27.09.2016 г. се проведе практическо занимание с учениците от I, II и III група на тема: “Водата и сапунът- враг на микробите.

Чрез подходящи интерактивни игри вниманието на учениците бе ангажирано с дейности свързани с хигиената на ръцете. Д-р Шаренкова изнесе кратка лекция и показа необходимите стъпки при миенето на ръцете. Нейни първи помощници бяха водата и сапунът.

Г-жа Анка Накова запозна учениците с най-често срещаните места за развитието и разпространението на микробите- пясък, локви, пръст. Обясни на учениците как при липсата на вода и сапун могат да почистят ръцете си с мокри кърпи и дезинфектант.

Г-жа Цв. Николова демонстрира начините за предаване на микробите и даде полезни съвети за спазване хигиената на ръцете. Обясни защо плодовете, зеленчуците и играчките трябва да се измиват и почистват, тъй като те са преносители на микроби.

Г-жа Зл. Иванова и г-ца В. Митрева оказаха съдействие на здравно- хигиенната комисия за атрактивното провеждане на заниманието и изготвянето на табло във връзка с разглежданата тема.

Галерия

 

 

Новини

Покажи всички новини