“Живи” работни листове

      Практическите ползи от внедряването на информационни и комуникационни технологии в образованието, за деца, педагози и терапевти, са много и се виждат най-ясно тогава, когато възпитаниците ни стават успешни и мотивирани ученици, с любознателен и творчески подход към околния свят. За учителите ИКТ създават невероятна възможност да творят собствени ресурси, опирайки се на личния си опит, както и обогатявайки компетентностите си чрез активно общуване и обмен с колеги.

      “Живите” работни листове (liveworksheets), вече станали любими на нашите ученици, са пример за такава успешно внедрена технология. Те са образователен инструмент, позволяващ на учителите да трансформират своите традиционни работни листове (във формати doc, pdf, png или jpеg) в интерактивни онлайн упражнения за затвърждаване на знания и умения, самопроверка и формиращо оценяване на учениците.

      Те онагледяват учебния материал по специфичен начин и могат включват звуци, видеоклипове, упражнения за подреждане и сглобяване, свързване със стрелки, избор на един верен от няколко възможни отговора, поставяне на отметки, отворени въпроси и дори говорни упражнения, които се изпълняват с помощта на микрофон.

      Знанията и уменията, които придобихме в процеса на работа по европейски проект Pathway +, изключително улесниха навлизането и утвърждаването на дигитални платформи като Liveworksheets, както и реализирането на целия процес на дистанционно обучение с неговите характерни специфики.

Примерни “живи” работни листове, създадени от нашите педагози и терапевти:

https://www.liveworksheets.com/rk292834it Подредете частите на тялото!

https://www.liveworksheets.com/ll272743ed Много- малко. Къде има по-малко прeдмети?

https://www.liveworksheets.com/pe419308pk Пъзел. Подредете картината!

https://www.liveworksheets.com/ru71688xx  Групиране по признак: Диви и домашни животни

https://www.liveworksheets.com/il391963ga Развиващ работен лист

https://www.liveworksheets.com/dh392025bj Развиващ работен лист

https://www.liveworksheets.com/ot523065hs Количествени представи

https://www.liveworksheets.com/ey449500yi Буква Р

https://www.liveworksheets.com/cp459601qb Гласни букви

https://www.liveworksheets.com/qb504849xo Открий гласните букви

https://www.liveworksheets.com/pq425784il Домашни любимци

https://www.liveworksheets.com/og422643hl Думи с Буква У

https://www.liveworksheets.com/ee281008pg Цветове. Свържи всяка чака с капката в същия цвят

https://www.liveworksheets.com/bu519524ou Свържете числата с тяхната количествена стойност

https://www.liveworksheets.com/vl79194rg  Пъзел - Трите прасенца

https://www.liveworksheets.com/st447602um Задачи за ориентация

Галерия

 

Новини

Покажи всички новини