Превенция на ПАВ и рисковото поведение с г-жа Наталия Маламова от ПИЦ - Пловдив

В края на учебната 2013/14 година се проведе поредната интерактивна среща с цел превенция на рисковото поведение и употреба на психоактивни вещества. Отново учениците и служителите в училището ни имаха удоволствието да бъдат посетени от специалист-психолог от ПИЦ - Пловдив - г-жа Наталия Маламова.

 Темата на превантивната сесия беше "Влиянието на ПАВ върху бъдещето и мечтите на всеки един от нас". То беше организирано от психолога в училището ни - Ст. Калайджиева, която участва и в реализацията му.

  С актуалните интерактивни методи като: раздвижващи игри,  приказко- терапията и арт терапия учениците се изразиха и успяха да осъзнаят колко е важно да умеят да правят правилен избор, когато са поставени в рисковата  ситуация да употребят психоактивно вещество.

 На мероприятието присъства и участва  училищния лекар - г-жа М. Шаренкова, която сподели своето професионално мнение от погледа си на медицинско лице с дългогодишен опит и стаж.

Галерия

Новини

Покажи всички новини