Иновативно дарение от организация “Децата на България”

       Чрез своята дарителска кампания организация “Децата на България” предостави три лаптопа, специализиран софтуер и финансира двудневно обучение на 10 педагози на тема “Използване на подпомагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности”. В обучението участваха психолози, логопеди, специални педагози и терапевти, работещи в ЦСОП – гр.Пловдив. 

   Обучението се проведе от доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. Тези технологии за контрол с поглед дават възможност на хора с тежки физически увреждания, да използват компютър. Специални камери проследяват погледа на човек в реално време. Тази информация се използва, за да се управлява компютърната мишка.
   Организация “Децата на България”, предостави на центъра и специализирано устройство (Tobii PCEye Mini), позволяващо контрол на компютъра с помощта на погледа, както и пълен комплект софтуерни продукти. По този начин се използват всички програми на един компютър – Word, Excel, Интернет, имейл и социални мрежи само с поглед. Дарителите предоставиха и специализиран софтуер, с чиято помощ детето е възможно да общува чрез синтезирана реч и може да изразява мисли и желания, да се учи, пише и рисува.
   Софтуерните продукти, с които са обучени да работят психолозите, логопедите, терапевтите и специалните педагозите от ЦСОП – гр. Пловдив са Look to learn, Inclusive Eye Gaze Learning Curve и Communicator  5.
   Look to learn е софтуер, предлагащ 66 обучителни игри, разделени в 5 основни области:
Сензорна – учи децата на причина и следствие
Изследовател – фокусиране на вниманието върху всички части от екрана
Цел – подобряване на точността на взаимодействието с поглед
Избор – развиване на умения за избор
Контрол – прецизен контрол с поглед
   Inclusive Eye Gaze Learning Curve –  54 интерактивни занимания, специално създадени с цел придобиване на умения за контрол и избор с поглед - от разбиране на причина и следствие до използването на контрола с поглед за комуникация, учене и забавление. 
   Communicator  5 е софтуер, предназначен да помага на хора с комуникационни затруднения да бъдат по- независими. Той предлага три групи приложения:
Emerging Communication – интерактивни изображения, музика и игри за първоначално запознаване с контрола с поглед
Symbol Communication – възможност за избор на символи, които се произнасят - отделни думи или цели фрази
Text Communication – използване на екранни клавиатури (опростени или пълни), чрез които може да се пише и написаното да се произнася
   Тези иновативни технологии, дарени от организация “Децата на България”, разкриват нови хоризонти пред специалистите от центъра, дават им нови възможности за ранна интервенция и развитие на потенциала на невербалните деца, на децата от аутистичния спектър, както и на децата с ДЦП, обучавани в ЦСОП – град Пловдив.

Галерия

Иновативно дарение   Иновативно дарение  Иновативно дарение  Иновативно дарение  Иновативно дарение

Новини

Покажи всички новини