АРТ терапия с учениците от Помощно училище „Стефан Караджа”

 

Общоизвестна е терапевтичната сила на изкуството.

С учениците от Помощно училище „Стефан Караджа” психологът г-жа Стойна Калайджиева провежда целогодишно индивидуални или групови дейности в насока АРТ терапия.

Това води до понижаване проявите на агресия у учениците, релаксиране и справяне с вътрешни конфликти. Учениците намират най-подходящите за себе си начини да творят и да се изразят.  В груповите дейности се наблюдава поява на взаимност и екипност, по-дълбоко опознаване между съученици и сплотеност. В индивидуалната работа повечето ученици споделят своите страхове и притеснения, желания и надежди. Проектират своите емоции и нагласи към настоящето и бъдещето.

 Творбите понякога се излагат чрез изработени табла от психолога и учениците  в  училището. 

Галерия

Новини

Покажи всички новини