Монтесори кабинет в Помощно училище„Стефан Караджа”

Част от специализираните учебно-технически средства за обучението на деца със СОП е и функциониращият от тази учебна 2013/14 година Монтесори кабинет. В специално подготвената среда учениците имат по-добрата възможност да научават жизненоважни умения през боравенето с реални материали от ежедневния живот. Тези умения и знания са изключително важни и дават по-голяма самостоятелност и независимост на учениците със СОП.

Какво е Методът Монтесори?

Методът Монтесори е уникален начин за научаване. Вместо учителката да „преподава" на децата понятия, средата е приготвена, така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи. Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо. Важна е и ролята на Монтесори учителката, която в Метода е наречена  Директорката.  Тук е важно да се отбележи, че

Какво представляват Мистериозните Монтесори материали?

Децата, а също и възрастните, учат най-добре чрез директно преживяване. Монтесори материалите не са сами по себе си метода Монтесори. Те са просто инструментите, които стимулират детето към логическа мисъл и откриване. Всеки материал е внимателно проектиран да привлича детето в даден етап на развитие. Всеки материал учи на само едно определено понятие или умение.

За кого е предназначен Монтесори Методът?

Методът Монтесори е подход на обучение и следователно може да се прилага без значение от социално положение или интелигентност. Използван е по целия свят и е успешно прилаган при деца с увреждания, надарени, изоставащи и нормално развиващи се деца.

Галерия

Новини

Покажи всички новини