Иновативни технологии – бъдещето на специалната образователна подкрепа

      На 24 и 25 януари 2020 г. в ЦСОП - град Пловдиив се проведе второ обучение на тема  “Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи”, на което присъстваха 11 педагогически специалисти - психолози, логопеди, специални педагози и терапевти. Обучението се проведе от доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. Тези технологии за контрол с поглед дават възможност на хора с тежки физически увреждания да използват компютър. Специални камери проследяват погледа на човек в реално време. Тази информация се използва, за да се управлява компютърната мишка.

      Както и първото обучение, това е финансирано от дарителска кампания на организация “Децата на България”. Част от същата благородна инициатива са и предоставените на центъра три лаптопа, специализирано устройство, позволяващо контрол на компютър само с поглед, както и пълен комплект софтуерни продукти, с чиято помощ може да се общува чрез синтезирана реч, да се изразяват мисли и желания, да се учи, пише и рисува. Благодарение на това дарение, иновативните технологии вече са ежедневие в работата на педагогическите специалисти и терапевти в нашия Център!

      По време на обучението представителите на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ имаха възможност да се запознаят с напредъка по проект Pathway+ “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” и сами да изпробват разработваното приложение за измерване на вниманието/ангажираността.

Галерия

Новини

Покажи всички новини