Моята буква

По посока на часовниковата стрелка вървете

и всичките шишенца с вашата буква съберете.

В колонка на бюрото ги подредете

и пред всички си ги изброете.

Накрая по дължина колонките сравнете

и ги посочете.

Галерия

Новини

Покажи всички новини