РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И КОНФЛИКТИ ЧРЕЗ МЕДИАТИВНИ ТЕХНИКИ

          През втората половина на месец февруари 2022г. ЦСОП – гр. Пловдив беше домакин на обучение, предназначено за 70 педагогически специалиста от седем Центъра за специална образователна подкрепа от гр. Пловдив, гр. Мъглиж, гр. Велинград, гр. Кърджали, гр. Пазарджик, гр. Сливен, гр. Нова Загора и гр. Стара Загора. 

      Обучението по актуалната тема „Разрешаване на спорове и конфликти чрез медиативни техники“ за специалисти от ЦСОП е финансирано от МОН и се провежда по инициатива на Дирекция „Приобщаващо образование“ с директор госпожа Грета Ганчева. То е насочено към подготовка на екипи в центровете за специална образователна подкрепа, които да реагират професионално  при необходимост от  преодоляване на конфликти и спорни ситуации, породени от спецификата на работа с децата и учениците в тези институции, както и с техните родители.

      Педагогическите специалисти от Центровете, разделени в две групи, участваха с интерес в двудневните сесии, организирани от сдружение ИПРИМ с председател на УС адв. Лилия Георгиева. Обучителите Георги Бакалов, Светослав Микушински и Наталия Кумпикова акцентираха на превенцията и конкретните похвати за медиация в училищна среда, както и за навременна подкрепа на семействата.

      Учителите – специални педагози, терапевтите, психолози, логопеди, директори и зам.-директори от Центровете, които взеха участие по темата, посочиха като най-важно получените практически насоки и възможността да обсъждат казуси от педагогическата практика.

          

          

Новини

Покажи всички новини