НОВ ТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС СЪС СРЕДСТВА НА МОН И „ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ“/

  На 29.05.2019г. официално бе открита  реновираната със средства на МОН сграда на ЦСОП – гр. Пловдив  и на новите пет специализирани кабинети, които изцяло бяха обзаведени и оборудвани със средства на благотворителната кампания на "Децата на България”. 
  На събитието  присъстваха много гости – Д. Дремова – ст. експерт от РУО – гр.Пловдив; д-р О.Койчев – гл. ас. в ПУ “Паисий Хилендарски”; г-жа В.Ал Шериф – председател на УС на НАРЦСОП;  г-жа М.Горанова и г-жа П.Грудева – НАРХУ, партньор по проект PATHWAY+  на програма Еразъм +;  директори на училища в Пловдив, с които работим съвместно – г-жа М. Бозова,  директор на ОУ “Яне Сандански”;  г-жа Ир.Чолакова – директор на ОУ “Димитър Талев”; колеги  от РЦПППО– гр.Пловдив; бивши наши колеги учители; терапевти, логопеди, психолози, специални педагози и директори на ЦСОП от градовете: София, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Велинград, Кърджали, Свиленград, Хасково и Видин; педагогически специалисти от ЦНСТ – гр.Пловдив, гр.Асеновград, гр.Карлово; от Българския Младежки червен кръст; управителният съвет и членове на НАРЦСОП; много родители; представители на фирма „ИЛВА ХГ“ ЕООД, извършила ремонта на сградата със средства на МОН.
  Отец Николай, представител на Българската православна църква отслужи тържествен водосвет и пожела на всички специалисти в нашия Център мъдрост, търпение и любов в благородната ни професия. Г-жа В.Бакиш, директор на ЦСОП също поздрави всички гости, колеги и ученици, като изрази удовлетворение и радост от това, че ще работим в нова, професионално изградена среда, в която ще може да се разгърне още по-голям творчески потенциал.
Децата от СУ "Любен Каравелов" и  СУ "Константин Величков" участваха с  поздравителен адрес с фолклорни песни и танци, в които се включиха и нашите деца. 
  Официално бе прерязана трикольорната лента, а всеки от гостите на събитието получи малък спомен - бележник с логото на ЦСОП -  гр. Пловдив.  Раздаваха се и информационни брошури за международния проект Pathway +, в който ЦСОП – гр. Пловдив е партньор.  Кетърингова фирма се беше погрижила за всички гости в една от залите, където в непринудена атмосфера всеки емоционално споделяше възхищението си от направеното за нас!
  В тази връзка в рамките на същия ден г-жа В.Бакиш, заедно с колегите В. Митрева – психолог, Зл. Иванова – логопед и Г. Славкова – специалист по Монтесори терапия, на територията на ЦСОП дадоха интервю за Националната телевизия, а няколко дни по-рано в студиото на БНТ1 беше осъществен телемост с г-н Орлин Йорданов, представител на фондация „Децата на България”  в САЩ , а г-жа В. Бакиш, Н. Шенков – кинезитерапевт и В.Котева – музикотерапевт разказаха за новите кабинети, в които децата ще бъдат обучавани, както и за иновативните методи и терапии, които ще бъдат прилагани. Електронната медия „Уча в Пловдив“ също отрази събитието.
  Работата по ремонта на сградата и едногодишната благотворителна кампания съсредоточи усилията на учители, терапевти, директор, зам.-директор и администрация на ЦСОП – гр.Пловдив, Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“- МОН и организация „Децата на България“ – г-н Орлин Йорданов и г-жа Полина Йорданова.  Откриването на новия терапевтичен комплекс е най-значимото събитие за годината в ЦСОП, защото промени изцяло визията за дейностите в Центъра, които касаят значително подобряване на средата и качеството на работата ни с децата.

Новини

Покажи всички новини