Мобилност до Белгия по проект Коменски март 2014

В периода 20-23 март 2104 година се осъществи втората международна мобилност по проект Коменски "Мибилността - паспрот за комуникация" до Белгия, Брюксел.

    Ст. Калайджиева - психолог в нашето училище и координатор на проекта и Б. Стефанова - гл. учител участваха в училищните мобилности и обученията на открито с останалите партньори по проекта и учениците от специалното училище  Хемискуул в  Брюксел.

    Тази среща - мобилност даде на участниците да опознаят не само добрите практики на работа в специалното белгийско училище, а и отличителните  национални особености на страната - храна, обичаи, исторически и архитектурни паметници, др. забележителности, климат и  начин на живот на белгийците.

Галерия

Новини

Покажи всички новини