Работа на педагогическите специалисти в условия на ОРЕС

  Забавна математика в начален етап в условия на ОРЕС 

   Обучението от разстояние в електронна среда ( ОРЕС ) за учениците със СОП от начален етап трябва да е ясно структурирано и адаптирано. Да бъде достатъчно интересно за да задържи и ангажира вниманието им.

   По време на ОРЕС, специалистите от начален етап в ЦСОП-гр. Пловдив,  разработват и представят задачи и материали по всички предмети, но забавната математика се възприема с изключителен интерес от децата.  Включват се такива задачи, които лесно  могат да се изпълняват в домашни условия, задачи за работа с програма Paint, работа с „живи листи“, изработване на крайни продукти. Всички задачи се разработват в съответствие с индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик.

   И така всеки един дом се превръща в арена за лов на съкровища.  Децата трябва да откриват предмети по форма, по цвят, по големина, да броят книжки  и играчки,  да оформят, моделират и конструират  цифри, да изписват правилно цифри и знаци и да решават правилно задачи. Всички задачи са изготвени така, че детето да ги възприема като забавление и да се учи  чрез играта. Манипулирайки  със съкровищата от дома, с  природни материали,  с пластилин, кубчета и др. се развива детското мислене,  тренират се концентрация и постоянство, разширява се сензорния опит на учениците.

   В края на задачите винаги има оценка и похвала за труда на детето.

Галерия

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ИНОВАТИВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ СЕСИИ ПО ЛОГОПЕДИЯ

Новини

Покажи всички новини