Дългоочаквана мобилност по проект „Професионално обучение на ученици със СОП“

      За първа година ЦСОП – гр. Пловдив печели Европейски проект по КА1 на програма „Еразъм+“, съвместно с Асоциация „Луче“ - Италия с президент Лучия Велева.

      Проект „Професионално обучение на ученици със СОП“  е с продължителност 18 месеца и цели предоставяне на качествено професионално образование на учениците със СОП в областта на озеленяване и цветарство и повишаване на институционалния капацитет на ЦСОП – Пловдив чрез активно сътрудничество с европейски партньори и водещи институции в областта на професионалното образование. Чрез проекта ще се постигне повишаване компетенциите на учителите за работа с ученици със СОП с цел развитие на индивидуалния потенциал на всеки ученик в сферата на професионалното образование, тяхната интеграция и професионална реализация.

      На 07.07.2021 г. започна дългоочакваната мобилност на 18 специалисти от екипа на ЦСОП- Пловдив в Италия, в района на Лаго Маджоре. Планираните дейности са интересни и полезни, срещата с колеги - специалисти ще обогати знанията и опита ни. Девет-дневната мобилност включва запознаване с разнообразната флора в района и повишава квалификацията на участниците в областта на озеленяване и цветарство.

Галерия

Новини

Покажи всички новини