Промяната продължава

   В брой 30 на вестник “Аз-буки” е публикувана статия за дейността на ЦСОП - гр. Пловдив – “Промяната продължава”. Акцент е работата на екипа от специалисти по Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, в рамките на която те координираха и участваха в изготвянето на Методическото ръководство и Учебното помагало за VIII-X клас. Статията също представя и някои от технологичните иновации, навлезли в практиката на педагозите и терапевтите в центъра.

Статията "Промяната продължава" публикувана във вестник "Аз-буки"

 

Новини

Покажи всички новини