Приказен свят

         С цел повишаване интереса на учениците от ПУ “Ст. Караджа“ към литературата, се сформира клуб „Приказно богатство“. Насочеността му ще бъде към детските приказки, защото те са достъпни, поучителни и предоставят различни възможности за включване на участниците като: оцветяване на рисунки и маски; участие в постановки;  изработване на модели.

        На 12.01.2016г. се проведе първото занимание.Децата бяха запознати със съдържанието на приказката „Лисицата и щъркелът“ от г-жа Цв.Николова.

        Учениците оцветиха маските на героите.Един от тях прояви изобретателност и моделира клюн на щъркел.

       По желание две двойки деца направиха интерпретация на приказката пред своите другарчета.Включвайки се в постановката те влязоха много сполучливо в образите на своите герои.Получиха директна представа за емоционалното им състояние.Успяха да изпитат усещанията на щъркела и лисицата и да се докоснат до техните проблеми.Така по един атрактивен и забавен начин учениците успяха да разберат съдържанието и поуката от приказката.

Галерия

Новини

Покажи всички новини